Đăng ký thương hiệu độc quyền: “chiếc áo giáp” giúp bảo vệ thương hiệu

Ngày 26 Tháng 08, 2020


 

Luật của các quốc gia quy định, nếu bạn sở hữu một nhãn hiệu đã đăng ký – Trademark, người khác không được sử dụng nhãn hiệu đó trong phạm vi quốc gia đó. Nếu không đăng ký Trademark, thương hiệu sẽ không có sự bảo vệ pháp lý trong trường hợp xảy ra vụ kiện. Trademark là nhãn hiệu đã đăng ký và có ý nghĩa pháp lý về nhãn hiệu của công ty bạn, vì vậy nếu bất kỳ ai khác muốn đăng ký tên hoặc thiết kế giống hoặc quá giống với sản phẩm của bạn, họ sẽ phạm tội xâm phạm Trademark.

Sự khác nhau giữa Copyright và Trademark

Mặc dù cả Copyright và Trademark đều có thể bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của thương hiệu nhưng chúng cung cấp các loại bảo vệ khác nhau vì chúng bảo vệ các loại tài sản khác nhau. Copyright bảo vệ tác phẩm văn học và nghệ thuật, trong khi Trademark tập trung hơn vào việc bảo vệ các mục xác định và xác định thương hiệu của công ty, chẳng hạn như logo.

Tài sản thương hiệu của doanh nghiệp chính là tài sản trí tuệ có thể tăng giá trị của doanh nghiệp, gia tăng lợi nhuận từ việc có được lòng tin của các khách hàng, vì vậy các doanh phải bảo vệ quyền của mình đối với tài sản đó để đảm bảo bên thứ ba không sử dụng chúng mà không được phép. Bằng việc đăng ký thương hiệu độc quyền, các doanh nghiệp sẽ được pháp luật ở các quốc gia mà doanh nghiệp đăng ký để bảo vệ quyền lợi cho thương hiệu, nhất là khi cạnh tranh trên một thị trường mới.

TIN LIÊN QUAN
ĐỐI TÁC

Facebook Zalo TW Youtube
Bản quyền © 2018 ipcells.com. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
0912087744