“Sườn Cây” và câu chuyện tranh chấp nhãn hiệu

Ngày 21 Tháng 12, 2018

Tranh chấp nhãn hiệu “Sườn Cây” giữa Công ty Viên Ngọc Mới và Công ty cổ phần dịch vụ ăn uống & giải trí Anh Em là điển hình trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến sở hữu công nghiệp.

Tranh chấp nhãn hiệu “Sườn Cây” giữa Công ty Viên Ngọc Mới và Công ty cổ phần dịch vụ ăn uống & giải trí Anh Em là điển hình trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến sở hữu công nghiệp.

(DĐDN) - Tranh chấp nhãn hiệu “Sườn Cây” giữa Công ty Viên Ngọc Mới và Công ty Cổ phần Dịch vụ ăn uống & Giải trí Anh Em là điển hình trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến sở hữu công nghiệp.

Nhãn hiệu “Sườn Cây” đã được Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới (gọi tắt là Cty Viên Ngọc Mới) đăng ký và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, thời hạn 10 năm kể từ ngày 5/8/2014

Đầu tháng 2/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Ăn uống & Giải trí Anh Em (phường 8, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, gọi tắt là Cty Anh em) sử dụng nhãn hiệu “Sườn Cây” trên bảng hiệu công ty. Cty Viên Ngọc Mới đã 3 lần gửi công văn, thư khuyến cáo yêu cầu phía Cty Anh Em chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu “Sườn Cây” trên biển hiệu nhưng không được phản hồi.

Cuối tháng 3/2016, Cty Viên Ngọc Mới đã đề nghị Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) tiến hành giám định sở hữu công nghiệp đối với các chứng cứ vi phạm của Cty Anh Em.

Kết luận giám định thể hiện: Dấu hiệu “Sườn Cây” gắn trên biển hiệu kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống như trên là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Sườn Cây” đã được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Cty Viên Ngọc Mới.

Nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, ngày 23/3/2016, Cty Viên Ngọc Mới đã làm đơn khởi kiện đến TAND quận Gò Vấp yêu cầu Cty Anh Em chấm dứt hành vi vi phạm và thay đổi biển hiệu Sườn Cây tại nhà hàng 97 Quang Trung. Đồng thời, yêu cầu Cty Anh Em phải công khai xin lỗi và bồi thường 1 tỷ đồng.

Số tiền này gồm bốn khoản: Chi phí thuê luật sư 400 triệu đồng, chi phí giám định 50 triệu đồng, chi phí đi lại theo đuổi vụ kiện 50 triệu đồng và tổn thất uy tín, thương hiệu, ảnh hưởng kinh doanh là 500 triệu đồng.

“Như vậy, việc Cty Viên Ngọc Mới khởi kiện yêu cầu cơ quan Tòa án tiến hành buộc công ty vi phạm xin lỗi, dừng hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại là đúng theo quy định pháp luật.

Thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bao gồm các tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại” - Luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch Công ty Basico khẳng định.

Hơn nữa, trong phạm vi bảo hộ và thời hạn hiệu lực, Cty Viên Ngọc Mới với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu “Sườn Cây” được độc quyền sử dụng, cho phép hay ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu và định đoạt nhãn hiệu.

Trường hợp tranh chấp nhãn hiệu “Sườn Cây” chỉ là một trong những ví dụ trong bối cảnh tranh chấp về sở hữu trí tuệ ngày càng tăng.

Quy định của pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ:

Điều 123 Luật sở hữu trí tuệ 2005 về quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp quy định:

“1. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có các quyền tài sản sau đây:

a) Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 124 và Chương X của Luật này;

b) Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 125 của Luật này”.

Đồng thời, Điều 125 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:

“1. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nếu việc sử dụng đó không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này”.

Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về các biện pháp dân sự quy định:

“Tòa án áp dụng các biện pháp dân sự sau đây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

1. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;

2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai;

3. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;

4. Buộc bồi thường thiệt hại;

5. Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ”.

 

TIN LIÊN QUAN
ĐỐI TÁC

Facebook Zalo TW Youtube
Bản quyền © 2018 ipcells.com. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
0912087744