Thủ tục và hồ sơ để nhận hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 30.000 tỷ

Ngày 02 Tháng 10, 2021

Thủ tục và hồ sơ để nhận hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 30.000 tỷ

Hồ sơ và thủ tục thế nào để nhận được gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 30.000 tỷ?

Thủ tục và hồ sơ để nhận hỗ trợ theo quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

1. Đối với người lao động đang còn làm việc tại công ty và đang tham gia BHTN ( Bảo hiểm sẽ làm việc với Doanh nghiệp, người lao động không làm gì cả, chỉ cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận)

Cơ quan BHXH lập danh sách nhân viên đang tham gia BHTN theo Mẫu số 01 của Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg để gửi cho Doanh nghiệp xác nhận.

Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan BHXH hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả các doanh nghiệp và công khai thông tin danh sách nhân viên thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, Doanh nghiệp công khai danh sách nhân viên thuộc đối tượng được hỗ trợ để nhân viên biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách nhân viên có thông tin đúng, đủ và nhân viên tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 của quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đến cơ quan BHXH.

Doanh nghiệp lập danh sách thông tin của nhân viên cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 của Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (nếu có), gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách nhân viên được hưởng đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách nhân viên điều chỉnh thông tin do doanh nghiệp gửi đến, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho các nhân viên theo danh sách. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Đối với cá nhân lao động đã dừng tham gia BHTN ( Đã nghỉ việc không còn làm tại DN nữa, thì cá nhân lao động phải tự làm)

Cá nhân lao động gửi Mẫu số 04 của Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi cá nhân lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ.

Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của cá nhân lao động, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho cá nhân lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của cá nhân lao động.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

IV. Hình thức thực hiện để nhận hỗ trợ

Làm trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).

Làm sau đó gửi chuyển phát nhanh thông qua dịch vụ bưu chính.

Làm và nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.
Thủ tục và hồ sơ để nhận hỗ trợ theo quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

TIN LIÊN QUAN
ĐỐI TÁC

Facebook Zalo TW Youtube
Bản quyền © 2018 ipcells.com. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

fake louis vuitton backpack Portafoglio louis vuitton imitazioni imitazioni borse dior Louis Vuitton wallet copy imitazioni louis vuitton chanel backpack replica gucci replica 1:1 louis vuitton bumbag replica replica louis vuitton wallet replica Jordan 4 dior tasche replica LOUIS VUITTON sunglasses replica replique Sac Louis Vuitton cartier schmuck replica deutschland louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica borse louis vuitton louis vuitton sling bag replica louis vuitton shoes replica Replica chanel replica Jordan 4 chanel imitazioni louis vuitton artsy replica gucci scarf replica gucci shoes replica van cleef replica dior replica imitazioni louis vuitton chanel tasche fake goyard replica gucci replica 1:1 fake chanel wallet scarpe louis vuitton imitazioni replica louis vuitton wallet gucci imitazioni replica louis vuitton wallet louis vuitton backpack replica gucci scarf replica replica louis vuitton wallet gucci backpack replica louis vuitton duffle bag replica louis vuitton turkei online gucci replica louis vuitton sling bag replica louis vuitton wallet replica cartier love imitazione gucci shoes replica louis vuitton imitazioni gucci backpack replica

0912087744